Oferta

Pomiary Elektryczne

W skład pomiaru wchodzi:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
 • badanie wyłączników różnicowo - prądowych,
 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
 • protokół pomiarowo-kontrolny poświadczony przez lokatora,
 • protokół usterek poświadczony przez lokatora wraz z informacją o obowiązku usunięcia usterek,
 • sprawozdanie z usterek w kontrolowanych lokalach.

Wykonujemy również pomiary instalacji piorunochronnej.

Po wykonaniu pomiarów i przekazaniu protokołu pomiarowo - kontrolnego i sprawozdania z usterek, jesteśmy w stanie usunąć wszystkie usterki, wykonać ponownie pomiary oraz uzupełnić protokół pomiarowo - kontrolny o dane z lokali, w których usunięto usterki.

Pomiary Gazowe

W skład usługi wchodzi:

 • Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową u odbiorców indywidualnych, która obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności: pomieszczenia kurka głównego, złącza izolującego, rur i kształtek, armatury, połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych.
 • Kontrola okresowa instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego, która obejmuje sprawdzenie stany technicznej sprawności: gazomierza, armatury, rur i kształtek, połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych oraz urządzeń gazowych.

Po dokonaniu przeglądu, jeżeli zaistnieje taka konieczność jesteśmy w stanie dokonać wszelkich napraw. W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku.

Przeglądy Kominiarskie

W skład przeglądu całkowitego wchodzi:

 • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów dymowych,
 • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów spalinowych,
 • przegląd i kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych,
 • ​przegląd i kontrola stanu technicznego wentylacji mechanicznej,
 • lista lokatorów z podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie kontroli,
 • protokół pomiarowo-kontrolny.

Oferta dotyczy budynków jedno i wielorodzinnych. Po dokonaniu przeglądu, jeżeli istnieje taka konieczność jesteśmy w stanie dokonać wszelkich udrożnień i napraw, na co wystawimy osobny kosztorys.

Przeglądy Ogólnobudowlane oraz Sanitarne

Przeglądy te są obowiązkowe dla właścicieli:

 • budynków wielorodzinnych,
 • użytku publicznego,
 • komercyjnych przeznaczonych do wynajmu.

​W celu przedstawienia oferty prosimy o przesłanie zapytania z podaniem: adresu budynku, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, jeżeli takie znajdują się w budynku, oraz całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Wykonywanie przeglądów ogólnobudowlanych obiektów budowlanych jest obowiązkowe, wymagane przepisami prawa oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o okresowej kontroli, co najmniej raz w roku ( dla określonej grupy obiektów przegląd roczny należy przeprowadzać dwa razy do roku), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego poddawane są elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.

Montaż instalacji elektrycznej

 • Wykonanie wstępnego projektu usytuowania punktów
 • Obliczenie instalacji, przygotowanie rozdzielni i zabezpieczeń
 • Wykonanie bruzd, miejsc pod gniazda, przewiertów itp.
 • Okablowanie lokalu, podłączenie instalacji i wykonanie pomiarów

Na wykonaną usługę montażu wystawiamy pisemną gwarancję. Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i parametrami pomieszczenia przedstawimy konkretną ofertę.

Systemy alarmowe

Proponujemy montaż nowoczesnych systemów alarmowych opartych o technologię cyfrową, sterowanych klawiaturami numerycznymi bądź drogą radiową za pomocą pilotów. Rezultatem uaktywnienia systemu może być włączenie zewnętrznych sygnalizatorów świetlno- akustycznych (mając na względzie formę systemu odstraszającego intruza), bądź podczas tzn. cichego alarmu, drogą radiową lub telefoniczną powiadomienie patroli interwencyjnych służb ochrony.

W związku z wysoką technologią użytą w ww. systemach ich działanie jest monitorowane automatycznie poprzez samokontrolę lub poprzez zewnętrzną kontrolę prowadzoną przez operatora lub bezpośrednio np. przez właściciela lokalu za pomocą systemu GSM. Proponowane systemy zamontowane mogą być w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jak i w wersjach rozbudowanych - w domach wolnostojących lub w budynkach produkcyjno- magazynowych.

Pragniemy nadmienić, iż zamontowanie systemu alarmowego daje Państwu możliwość otrzymania zniżek w firmach ubezpieczeniowych. Polecamy nasze usługi w zakresie montażu, serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. W celu przedstawienia oferty konieczna jest wizja lokalna budynku oraz uzgodnienie ze zleceniodawcą zakresu i miejscu montażu systemu.

Kompleksowe remonty i modernizacje wnętrz

Wykonujemy kompleksowe remonty, adaptacje, modernizacje i wykończenia wnętrz. Realizujemy zlecenia zarówno dla osób prywatnych, firm, wspólnot mieszkaniowych jak i instytucji publicznych.

Na Państwa życzenie możemy wykonać dowolną usługę, począwszy od odnowienia mieszkania do przeprowadzenia generalnego remontu całego budynku czy siedziby firmy. Nasz kosztorysant dokona pomiaru pomieszczeń, doradzi w wybraniu materiałów i przedstawi dokładną kalkulację. Współpracujemy również z projektantami wnętrz którzy z pewnością zaproponują najlepsze rozwiązania. Dysponujemy profesjonalnie zorganizowaną, przeszkoloną ekipą remontowo-budowlaną. Wszyscy nasi fachowcy posiadają wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe. Wszystkie prace wykonujemy kompleksowo, dzięki czemu nasi klienci bezpośrednio po zakończeniu prac mogą korzystać z wyremontowanych pomieszczeń.

Wykonujemy kompleksowe usługi wykończenia wnętrz:

 • przeróbki i montaż nowej instalacji: elektrycznej, hydraulicznej i gazowej,
 • demontaż i układanie glazury, terakoty, gresu, parkietu, paneli, wykładzin,
 • montaż ścianek, sufitów podwieszanych, zabudowy z karton - gipsu,
 • mycie, zacieranie, naprawa malowanie, tapetowanie ścian i sufitów,
 • demontaż i montaż stolarki drzwiowej okiennej, wykańczanie antresoli.

Wykonujemy również inne usługi w zakresie ustalonym z klientem.